Työväenperinne – Arbetartradition ry:n toiminnan tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen.

Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua tieteellistä erikoiskirjastoa –

Työväenliikkeen kirjastoa.

(Ylhäällä) Suomen Työväenpuolueen edustajakokous Forssassa 17.–20. elokuuta 1903.  Forssan kokous oli poikkeuksellisen merkittävä Suomen työväenliikkeen historiassa. Kuva: Kansan Arkisto

Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden vuotta

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta, ja seuraavana vuonna vietetään sisällissodan suurta muistovuotta. Suomalainen työväenliike on ryhtynyt yhteisvoimin valmistautumaan merkkivuosien viettoon. Tarkoituksena on tuoda esiin työväenliikkeen vahvaa roolia Suomen satavuotiaan historian eri vaiheissa. Työtä koordinoi työväenjärjestöjen neuvottelukunta, ja käytännön työn toteuttaa työväenperinnelaitosten muodostama työryhmä, joka koostuu Työväenmuseo Werstaan, Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston työntekijöistä. Tämä verkkopalvelu pitää sisällään tarinoita koko sadan vuoden ajalta ja tuo historian lähelle lukijoita esittelemällä arkistojen kätköistä löytyviä aitoja lähteitä. Osana hanketta Tampereelle avataan itsenäisyyden juhlavuonna Vapauden museo, joka kertoo suomalaisen työväenliikkeen tarinan.