A great big headline to catch some attention, because everyone likes attention

So you understand the roaring wave of fear that swept through the greatest city in the world just as Monday was dawning--the stream of flight rising swiftly to a torrent, lashing in a foaming tumult round the railway stations, banked up into a horrible struggle about the shipping in the Thames, and hurrying by every available channel northward and eastward. By ten o'clock the police organisation, and by midday even the railway organisations, were losing coherency, losing shape and efficiency, guttering, softening, running at last in that swift liquefaction of the social body.

Työväenperinne – Arbetartradition ry:n toiminnan tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen.

Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua tieteellistä erikoiskirjastoa –

Työväenliikkeen kirjastoa.

(Ylhäällä) Suomen Työväenpuolueen edustajakokous Forssassa 17.–20. elokuuta 1903.  Forssan kokous oli poikkeuksellisen merkittävä Suomen työväenliikkeen historiassa. Kuva: Kansan Arkisto