Työväenperinne – Arbetartradition ry:n toiminnan tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen.

Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua tieteellistä erikoiskirjastoa –

Työväenliikkeen kirjastoa.

(Ylhäällä) Suomen Työväenpuolueen edustajakokous Forssassa 17.–20. elokuuta 1903.  Forssan kokous oli poikkeuksellisen merkittävä Suomen työväenliikkeen historiassa. Kuva: Kansan Arkisto